Електростатично прахово боядисване

Провокирани от вредата върху околната среда на течните бои, производители на бои започват разработки и така достигат до боя, която е безвредна и устойчива на външните климатични фактори - полиестерната боя. През май 1953 г. в Германия ученият д-р Ервин Геммер, подава патент за прахово боядисване и през 1955 г. патента е уповестен.

С годините праховото боядисване се усъвършенства и добива все по-голяма популярност.

Най-важното условие при праховото боядисване е материала, от който са направени детайлите. За алуминиевите профили, това е качеството на сплавта, от която са екструзирани тя трябва да е хомогенна.Върху детайлите не бива да има пукнатини, останки от производствения процес, тъй като това би провалило боядисването.

Етапи на процеса боядисване

Почиставане на повърхността от масла, грес и други подобни с химични препарати, което от своя страна повишава антикорозионните качества на детайла.

Очакване на детайла за боядисване, като се има впредвид видимата повърхност желана от клиента.

Напълно автоматична обработка на алуминия наречена "Cromfree", която спомага за полепването на боята върху детайла.

След приключване на предварителната обработка се преминава към същинското нанасяне на боя от автоматични роботи.

Следва изпичането на детайла според неговите особености.

След приключване на процеса, се сдобиваме с добре изглеждащ и устойчив на ултравиолетови детайл.

Дължината на профилите: 7800 мм

Дебелина на слоя: Стандарт 60-80 микрона

Относно продуктите боядисани при нас, разполагаме със сертификат QUALICOAT

 

Вертикална линия за прахово боядисване

Туна Алуминиум разполага с най-новата технология в праховото боядисване – вертикална обработка на профилите. С годишен капацитет от 13 800 т., употребата на Tribo&Corona технология и възможността за боядисване на профили с дължина до 10 м се подрежда сред първенците в тази сфера.