Процесът на екструзия започва с направата на калъп за съответния профил. За да се произведе профил с исканите размери, толеранси и перфектна повърхност, трябва да се направи подходящ дизайн на екструзионния инструмент /калъп/. Това е първият и най – важен етап в производствения процес.

Туна Алуминиум“ разполага със специализиран отдел, оборудван със съвремена CAD/CAM компютърна технология. Чрез модерни CNC съоръжения се осъществява дообработката не само на калъпи за стандартни профили, а и на профили със специално производствено предназначение.

Годишно, „Туна Алуминиум“, осъществява производството на приблизително 1000 броя калъпи, една част от тях с нов дизайн, а друга – дубликати.