Туна Алуминиум разполага с две лаборатории за качествен контрол

Лаборатория за механични тестове

Оборудвана с модерна техника, в нашата механична лаборатория се извършват тестове за контрол на качеството, на готовите екструзирани профили. Чрез уреда за спектрален анализ се контролира марката на използваната сплав;контрол на микроструктурата на използваните алуминиеви билети. Измерване на твърдостта на профилите след процеса на стареене на алуминия.Измерване на всички физични свойства на профилите. Заедно с това се изготвят и всички нужни документи придружаващи профила, относно неговото качество и отговарянето му на съответните изисквания и стандарти.

Лабораторията ни разполага с Ромидот уред, уред за разпъване на алуминия, уред за измерване на твърдостта, уред за контрол на термомост.